Kalendarium

Dzień zakupu Cieleśnickiej posiadłości przez Barbarę i Dariusza Chwesiuków (28.05.2009 r.) stał się przełomowym momentem, który pociągnął za sobą lawinę działań zmierzającyh do rozpoczęcia renowacji zabytkowego obiektu.
Specyfika wiekowego budynku pałacu (szczególne nakazy, zakazy), budynek oranżerii, około 9 ha terenu … to jedne z wielu argumentów wskazujących na wysokie koszty inwestycji. Przysłowiowym “światełkiem w tunelu” stała się możliwość pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej. Firma BIALCON podjęła wyzwanie. W konsekwencji rok 2010 jest wspomnieniem 365 dni starań o dofinansowanie. Formalności, formalności i jeszcze raz formalności…, ale udało się! Efekty?

28.02.2011 rok – Właścicielka firmy BIALCON, Barbara Chwesiuk dostaje oficjalną informację o terminie podpisania umowy o dofinansowanie projektu “Adaptacja na zespół hotelowo-gastronomiczny z funkcją konferencyjno-szkoleniową zespołu pałacowego “Cieleśnica” przez firmę BIALCON Barbara Chwesiuk”

28.03.2011 rok – pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, a Barbarą Chwesiuk zostaje zawarta umowa o dofinansowanie projektu “Adaptacja na zespół hotelowo-gastronomiczny z funkcją konferencyjno-szkoleniową zespołu pałacowego “Cieleśnica” przez firmę BIALCON Barbara Chwesiuk”