Poniżej znajdziecie Państwo zdjęcia, które ukazują autentyczny stan pałacu z przełomu kwietnia/maja 2011 roku. Umieściliśmy także wizualizacje nadające realny kształt wszelkim wyobrażeniom na temat perspektywistycznego wyglądu klasycystycznego pałacu oraz parkowego otoczenia budynku.
Zastanawiacie się Państwo co zmieniło się od czasu wykonania zdjęć? Otóż, bardzo dużo… Po podpisaniu umowy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (28.03.2011 r.) firma BIALCON rozpoczęła poszukiwania wykonawcy prac remontowo-budowlanych. Ogłosiliśmy tzw. konkurs ofert, do którego przystąpiły bialskie firmy: BIALBUD, TRADBUD oraz DOMBUD. Po rzetelnej weryfikacji propozycji złożonych przez przedsiębiorców okazało się, że przygotowując najatrakcyjniejszą ofertę, zwycięstwo zaskarbiła sobie firma BIALBUD.

23.05.2011 r. – Szefowa firmy BIALCON podpisuje umowę z reprezentantami Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BIALBUD (Prezes Zarządu Stanisław Lewczuk, Zastępca Prezesa Zarządu Czesław Niczyporuk) jednocześnie powierzając w ich ręce kompleksowe wykonanie prac remontowo-budowlanych.

31.05.2011 r. – Pałac w Cieleśnicy zyskuje kolejnego “Anioła Stróża”. Barbara Chwesiuk podpisuje umowę o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Panem Krzysztofem Twarowskim.

06.06.2011 r. – dzień przekazania placu budowy oraz oficjalnego wznowienia prac remontowo-budowlanych klasycystycznego pałacu.
W dzienniku budowy pojawia się pierwszy wpis opatrzony adnotacją “Inwestor – BIALCON”.

Spojrzenie w przyszłość

Poniżej galeria wizualizacji otoczenia pałacu: